Om oss

Jag är utbildad redovisningsekonom och har examinerat inom yrket. Arbetar växelvis med redovisning och andra tjänster då det blir mer omväxlande.

Vi är ett litet familjeföretag som bestämt oss för att satsa på den här företagsidén då vi under många år hjälpt flera personer med trädgårdsarbete och andra saker. Vi har märkt att det finns en marknad för detta då vi fått fler och fler förfrågningar av vänner och bekanta till de personer vi först hjälpte.

Vi har sedan ett par generationer bakåt haft trädgårdsmästare i familjen och även om vi själva inte är trädgårdsmästare anser vi oss ha god kunskap om trädgårdsskötsel. Jag, Åse, har gått kurser i lokalvård och har kännedom om olika medel och dess verkningar på olika ytor. Vi vill arbeta miljövänligt och använder produkter som är godkända miljöprodukter.

Då det kommer till trädgårdssevicen är vi än så länge inte lika miljövänliga. Många kunder vi besöker är oftast inte hemma och då är det svårt att koppla elprodukter vilket medför att vi kör med bensingräsklippare och trimmer.Det är inte ovanligt att kunderna vill att vi använder deras egna maskiner och det gör vi men då står kunden själv för försäkringen av densamma. Häcklippningen utför vi med el så önskas denna tjänst måste vi ha tillgång till eluttag. Det händer att kunder vill att vi klipper med vanlig häcksax( för att skona växterna) och det gör vi gärna men det blir dyrare för kunden då det tar längre tid.

Längre fram hoppas vi kunna arbeta mer miljövänligt och investera i fler laddningsbara maskiner. När det kommer till trädgårdsavfall vill en del kunder använda sig av sin egen kompostering. I andra fall tar vi med oss avfallet.

 Vi har kotakt med andra företag som utför andra tjänster och dessa vidarebefordrar vi gärna era önskemål till.

Vårt tjänstgöringsområde sträcker sig runt om i Skåne, främst mellan och sydvästra Skåne. 

Nöjda kunder är trogna kunder, så lyder vårt motto.

Varmt välkommen som kund! 

Åse Nilsson